top of page
Blått vatten

STYRELSEN

Företagare i Tierps kommun styrs av en styrelse som utses av en valberedning. I styrelsen sitter företagare från flera orter i kommunen. Vi har ortsansvariga som fångar upp vad som händer och vad som önskas i varje ort. Vill du vara med i styrelsen, tveka inte att kontakta oss.

CAMILLA WERME

Ordförande

ordf@tierp.com
Mobil: 0733-828 006


Camilla äger ett eventföretag och jobbar med centrumutveckling i Tierp.

ANDREAS BEIME

Vice ordförande

andreas.beime@swedbank.se
Telefon: 0293-175 05


Andreas är kontorschef på Swedbank i Tierp och Östhammar

HELENA JONSSON

Ledamot

helena.jonsson@nyforetagarcentrum.se
073-806 26 60


Verksamhetsansvarig och rådgivare på Nyföretagarcentrum Norduppland

HÅKAN JANSSON

Ortsansvarig för Tierp
Ledamot

hakan@ljradiotv.se
Mobil: 070-52 22 610


Håkan driver LJ Radio & TV i Tierp

KRISTOFER BREKKE

Ledamot

Kristofer Brekke

kristofer.brekke@handelsbanken.se
Telefon: 0293-667 85


Kristofer är kontorschef på Handelsbanken i Tierp

ANDREAS KARLSSON

Ortsansvarig för Söderfors
Ledamot
andreas.karlsson@nara.ica.se

Andreas driver ICA Nära i Söderfors

FÖRENINGENS STADGAR

IMG_7109.JPG
bottom of page