PÅVERKANSARBTE

Vi bidrar till att skapa ett bra och attraktivt företagsklimat i kommunen. Föreningen står bakom aktiviteter för nätverkande och samverkan företagen emellan.

 

UTVECKLING

Föreningen medverkar i olika utvecklingsprojekt för att kommunen ska vara attraktiv att besöka, bo, leva och verka i.

 

NIS

Tierps Företagare är med i NIS – Näringsliv i Samverkan.
En sammanslutning mellan Företagare i Tierps Kommun, Tierps Kommun och ÖTV – företagarförening. Genom NIS gör vi bla Företagargalan, Tierps Torgfest och Företagskvällen.or.

 
handrörelser

VI STÖDJER FÖRETAG ATT UTVECKLAS OCH BLI STARKARE

Föreningen driver olika projekt som stöttar företagarnas utveckling. Exempel på detta var kompetensutvecklingsprojektet Affärskompetens.nu.

 

VI BEDRIVER PÅVERKANSARBETE FÖR ATT SKAPA BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRETAGANDE.

Föreningen påverkar politiker och beslutsfattare kring företagarfrågor. Vi vill underlätta vardagen för våra medlemmar.
Föreningen informerar och agerar som länk i olika företagsrelaterade frågor.