top of page

KLOTTERSAMVERKAN

Skadegörelse och klotter är ett stort problem i vår kommun just nu. För att skapa ett samhälle som man vill bo, besöka och etablera sig i så är attraktivitet viktigt enligt många undersökningar. Om ett samhälle visar upp klottrade fasader, krossade rutor och allmän skadegörelse i övrigt så blir det inte lika attraktivt att faktiskt bo eller besöka platsen.


Kompetensförsörjningen är ett stort problem i vårt område och våra större företag skriker efter arbetskraft som idag inte finns på orten. Vi måste därför jobba hårt för att skapa förutsättningar för ett samhälle dit de med rätt kompetens vill flytta. Vi skall självklart också göra detta för de invånare vi har idag. 

Därför har Företagare i Tierps kommun-FTK tagit initiativet att driva klottersamverkan. Tillsammans med kommunen, kultur & fritid, polisen och andra aktörer jobbar vi med det här. Många små pusselbitar kan skapa den gemensamma kraft vi behöver för att stävja detta problem.

Klottersamverkan innebär att fastighetsägare betalar en summa av 1 500kr år 1 och sedan 1 000kr resterande år. Första året får du en skylt att sätta på din fasad där det framgår att du är en del av nätverket och att du bidrar till att våra ungdomar får en bättre fritid än att klottra och hålla på med skadegörelse.
De pengar vi samlar in på projektet kommer sedan oavkortat att gå till våra ungdomar OM DE INTE KLOTTRAR (då spar vi pengarna och låter potten bli ännu större) Vi kommer att koppla både en telefonsvarare samt e-postadress dit privatpersoner anonymt kommer att kunna meddela om man ser någon som klottrar eller gör annan skadegörelse. 

När vi samlat in en summa pengar kommer ungdomarna själva att få ge förslag
på vad pengarna skall gå till.

Vår förhoppning är att kommunen och våra kommunala bolag även går med i nätverket,
vilket gör potten än större såklart. 

Den bärande tanken är att vi på detta vis kan få några av de som idag är ute på kvällar och förstör byggnader och annat skall få en anledning att faktiskt låta bli. Vi måste leva på hoppet!  

Är du fastighetsägare och vill vara en del av klottersamverkan så håll utkik här.
Inom kort kommer du att kunna anmäla dig till nätverket här.

Klottersamverkan: Text
Klottersamverkan.jpg
Klottersamverkan: Bild
bottom of page