top of page

ÅRSMÖTET HÖLLS DIGITALT
DEN 21 MARS 

I år valde vi att ha vårt årsmöte digitalt. 
Se årsmöteshandingar nedan

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs gärna föreningens verksamhetsberättelse för 2023

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för 2023

AGENDA ÅRSMÖTE

Årsmötesagenda finner du här.

UTVECKLING

Föreningen medverkar i olika utvecklingsprojekt för att kommunen ska vara attraktiv att besöka, bo, leva och verka i.

NIS

Tierps Företagare är med i NIS – Näringsliv i Samverkan.
En sammanslutning mellan Företagare i Tierps Kommun, Tierps Kommun och ÖTV – företagarförening. Genom NIS gör vi bla Företagargalan, Tierps Torgfest och Företagskvällen.or.

handrörelser

VI STÖDJER FÖRETAG ATT UTVECKLAS OCH BLI STARKARE

Föreningen driver olika projekt som stöttar företagarnas utveckling. Exempel på detta var kompetensutvecklingsprojektet Affärskompetens.nu.

VI BEDRIVER PÅVERKANSARBETE FÖR ATT SKAPA BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRETAGANDE.

Föreningen påverkar politiker och beslutsfattare kring företagarfrågor. Vi vill underlätta vardagen för våra medlemmar.
Föreningen informerar och agerar som länk i olika företagsrelaterade frågor.

bottom of page