top of page

ÅRSMÖTE DEN 21 MARS KLOCKAN 18.30 - 19.00
DIGITALT VIA ZOOM

I år har vi valt att bjuda in till ett digitalt årsmöte med förhoppningen om att fler medlemmar deltar.
På grund av för få anmälningar så kommer vi endast att hålla årsmötet och sedan avsluta mötet.
Vill du delta via Zoom så kommer du in via denna länk
https://us06web.zoom.us/j/87808118183?pwd=eogPnc1HmtWYnD9URnhb2oHasn5LnE.1 


Varmt välkomna!
 

Årsmöte 2024
Årsmöte 2024
21 mars 2024 18:30
Zoom

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs gärna föreningens verksamhetsberättelse för 2023

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för 2023

AGENDA ÅRSMÖTE

Årsmötesagenda finner du här.

UTVECKLING

Föreningen medverkar i olika utvecklingsprojekt för att kommunen ska vara attraktiv att besöka, bo, leva och verka i.

NIS

Tierps Företagare är med i NIS – Näringsliv i Samverkan.
En sammanslutning mellan Företagare i Tierps Kommun, Tierps Kommun och ÖTV – företagarförening. Genom NIS gör vi bla Företagargalan, Tierps Torgfest och Företagskvällen.or.

handrörelser

VI STÖDJER FÖRETAG ATT UTVECKLAS OCH BLI STARKARE

Föreningen driver olika projekt som stöttar företagarnas utveckling. Exempel på detta var kompetensutvecklingsprojektet Affärskompetens.nu.

VI BEDRIVER PÅVERKANSARBETE FÖR ATT SKAPA BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRETAGANDE.

Föreningen påverkar politiker och beslutsfattare kring företagarfrågor. Vi vill underlätta vardagen för våra medlemmar.
Föreningen informerar och agerar som länk i olika företagsrelaterade frågor.

bottom of page